Očitaj saobraćajnu dozvolu

Aplikacije “Čitač saobraćajne” i API “Saobraćajne” objavilo je Ministarstvo unutrašnjih poslava i dostupne su svim fizičkim i pravnim licima.

Aplikacije “Čitač saobraćajne” je namenjena fizičkim i pravnim licima kojima su potrebni podaci iz saobraćajne dozvole a nisu oštampani na obrascu već se nalaze na čipu. Fajl na sajtu sadrži uputstvo a verzija 3.0 je od 19.07.2013.

(Preuzimanje aplikacije klikom na link  “Čitač saobraćajne verzija 3.0” Veličina: 792 KB Format: ZIP)

API “Saobraćajne” je namenjen softverskim kućama za inplementaciju u poslovnim sistemina.

(Preuzimanje aplikacije klikom na link  API “Saobraćajne”  Veličina: 810 KB Format: ZIP)