Granični prelaz Bačka Palanka – vreme zadržavanja

Granični prelaz BAČKA PALANKA sa Hrvatske strane ILOK:
Prema poslednjim informacijama zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije – oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju – oko 30 minuta.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije – oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do – 30 minuta.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24 časa.
Novo vreme zadržavanja na ovom graničnom prelazu biće postavljeno odmah po dobijanju informacije od Uprave granične policije RS kada se to vreme zadržavanja bude razlikovalo od trenutno prikazanog na mapi.
Režim ulaska državljana republike Srbije u uslovima pandemije Kovid-19 možete pogledati na sajtu Ministarstva spoljnih poslova RS: