Казнени поени и висине новчаних казни у саобраћају. Описи прекршаја.

Опис прекршаја Казнени поени Новчана/затворска казна Забрана управљања Казнени поени Новчана/затворска казна Забрана управљања
Ако прекршајем није изазвана незгода или угрожена безбедност Ако је прекршајем изазвана незгода или угрожена безбедност
вожња возила са возачком дозволом која је истекла до 6 месеци 2 6.000-20.000 дин. Не 3 Не Не
превоз лица у затвореном простору који се не може отворити изнутра 2 6.000-20.000 дин. Не 3 10.000-40.000 дин. или затвор до 45 дана Не
ако терет које превози возило, угрожава безбедност, оштећује пут, пада или се вуче по путу 2 6.000-20.000 дин. Не 3 10.000-40.000 дин. или затвор до 45 дана Не
вожња возила по коловозу где то није дозвољено 2 6.000-20.000 дин. Не 3 10.000-40.000 дин. или затвор до 45 дана Не
преоз лица под утицајем алкохола или психоактивних супстанци на моподеду, мотоциклу или трицкилу 2 6.000-20.000 дин. Не 3 10.000-40.000 дин. или затвор до 45 дана Не
вожња прикључног возила радном машином или мотокултиватором у саобраћају на путу 2 6.000-20.000 дин. Не 3 10.000-40.000 дин. или затвор до 45 дана Не
ако се по слабој видљивости или ноћу на неосветљеном коловозу возило зауставили или паркира без позиционих, односно паркирних светала 2 6.000-20.000 дин. Не 3 10.000-40.000 дин. или затвор до 45 дана Не
Ако се моторно, односно прикључно воило заустављено на путу ван насеља или у насељу ноћу по смањеној видљивости, не обелжи троуглом када је мосто на коме се зауставља недовољно осветљено 2 6.000-20.000 дин. Не 3 10.000-40.000 дин. или затвор до 45 дана Не
вучење моторног возила осим ако оно не мозе само да се креће 2 6.000-20.000 дин. Не 3 10.000-40.000 дин. или затвор до 45 дана Не
ако се на јавном путу у условима изразито смањене видљивости (густа магла, дим и сл.) не укључе сви показивачи правца 2 6.000-20.000 дин. Не 3 10.000-40.000 дин. или затвор до 45 дана Не
започињање претицања зауставном траком или колоне возила под пратњом 2 6.000-20.000 дин. Не 3 10.000-40.000 дин. или затвор до 45 дана Не
обилажење заустављене колоне на путу ако није могуће безбедно укључивање у траку истог смера 2 6.000-20.000 дин. Не 3 10.000-40.000 дин. или затвор до 45 дана Не
полукружно окретање у тунуле, на мосту, вијадукту, подвожњаку, надвожњаку у условима смањене видљивости, на непрегледним местима или на делу пута где нема довољно ширине 2 6.000-20.000 дин. Не 3 10.000-40.000 дин. или затвор до 45 дана Не
ако се возило креће зими по путу без одговарајуће опреме 2 6.000-20.000 дин. Не 3 10.000-40.000 дин. или затвор до 45 дана Не
ако учесник у незгоди са мањом материјалном штетом не уклони возило које омета соабраћај, не упозори остале учеснике, не остави податке и не попуни Европски извештај 2 6.000-20.000 дин. Не 3 10.000-40.000 дин. или затвор до 45 дана Не
вожња једносмерном улицом у забрањеном смеру 2 6.000-20.000 дин. Не 3 10.000-40.000 дин. или затвор до 45 дана Не
паркирање на мосту, тунелу, на превоју или непрегледној кривини 2 6.000-20.000 дин. Не 3 10.000-40.000 дин. или затвор до 45 дана Не
ако се возач не заустави иза аутобуса из којег излазе деца на путу са једном саобраћајном траком по смеру 2 6.000-20.000 дин. Не 3 10.000-40.000 дин. или затвор до 45 дана Не
ако се возач не заустави иза аутобуса ако путници који улазе и излазе морају да пређу пеко саобраћајне траке којом се возило креће 2 6.000-20.000 дин. Не 3 10.000-40.000 дин. или затвор до 45 дана Не
вожња без обављеног редовног шестомесечног техничког прегледа 2 6.000-20.000 дин. Не 3 10.000-40.000 дин. или затвор до 45 дана Не
ако возач не обавести полицију да је изгубио регистарску таблицу или налепницу, или ако су оне неправилно постављене 2 6.000-20.000 дин. Не 3 10.000-40.000 дин. или затвор до 45 дана Не
вожња са привременим регистарским таблицама зван предвиђене мершруте и без потврде о привременој регистрацији 2 6.000-20.000 дин. Не 3 10.000-40.000 дин. или затвор до 45 дана Не
вожња са регистрационом налепницом којој је истекао рок важења 2 6.000-20.000 дин. Не 3 10.000-40.000 дин. или затвор до 45 дана Не
прекорачење брзине у зони успореног саобраћаја за 11 до 30 км/х 2 6.000-20.000 дин. Не 3 10.000-40.000 дин. или затвор до 45 дана Не
вожња у пешачкој зони 2 6.000-20.000 дин. Не 3 10.000-40.000 дин. или затвор до 45 дана Не
непоштовање саобраћајних знакова који регулишу приступ возила (током радова на путу и сл.) 2 6.000-20.000 дин. најмање 30 дана 3 10.000-40.000 дин. или затвор до 45 дана најмање 3 месеца
пролазак на условни знак на семафору без пропуштања пешака и возила која се крећу по путу на који се улази 2 6.000-20.000 дин. најмање 30 дана 3 10.000-40.000 дин. или затвор до 45 дана најмање 3 месеца
претицање непосредно пре, после или на раскрсници, осим на кружном току 2 6.000-20.000 дин. најмање 30 дана 3 10.000-40.000 дин. или затвор до 45 дана најмање 3 месеца
претицање или обилажење којим се могу угрозити други учесници у саобраћају 2 6.000-20.000 дин. најмање 30 дана 3 10.000-40.000 дин. или затвор до 45 дана најмање 3 месеца
започињање претицања колоне возила ако је возило иза већ почело претицање 2 6.000-20.000 дин. најмање 30 дана 3 10.000-40.000 дин. или затвор до 45 дана најмање 3 месеца
ако возач са пробном возачком дозволом вози ноћу 2 6.000-20.000 дин. најмање 30 дана 3 10.000-40.000 дин. или затвор до 45 дана најмање 3 месеца
возачу коме после истека пробне није издата возачка дозвола, а затечен је у вожњи 2 6.000-20.000 дин. најмање 3 месеца 3 10.000-40.000 дин. или затвор до 45 дана најмање 5 месеци
вожња без регистарских таблица, саобобраћајне дозволе или регистрационе налепнице 2 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана Не Не Не Не
ако учесник у незгоди са мањом материјалном штетом напусти лице места иако је неко од учесника незгоде захтевао полицијски увиђај 2 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана најмање 3 месеца Не Не Не
превоз већег броја лица него што је уписано у саобраћајној дозволи или на местима која за то нису предвиђена 3 6.000-20.000 дин. Не 4 10.000-40.000 дин. или затвор до 45 дана Не
ако се при укључивању на аутопут, на којема нема траке за убрзавање, не пропусте возила која наилазе 3 6.000-20.000 дин. Не 4 10.000-40.000 дин. или затвор до 45 дана Не
возач који не прилагоди брзину тако да може да се заустави испред пешачког прелаза или не води рачуна о пешацима када се укључује на бочни пут 3 6.000-20.000 дин. Не 4 10.000-40.000 дин. или затвор до 45 дана Не
непоштовање права првества на раскрсници 3 6.000-20.000 дин. Не 4 10.000-40.000 дин. или затвор до 45 дана Не
ако се у возилу налази радар детектор 3 6.000-20.000 дин. Не 4 10.000-40.000 дин. или затвор до 45 дана Не
ако се површина на сердини коловоза, која није намењена за саобраћај возила обиђе са леве стране 3 6.000-20.000 дин. најмање 30 дана 4 10.000-40.000 дин. или затвор до 45 дана најмање 3 месеца
прекорачење брзине ван насеља за 41 до 60 км/х 3 6.000-20.000 дин. најмање 30 дана 4 10.000-40.000 дин. или затвор до 45 дана најмање 3 месеца
кретање уназад да аутопуту и мотопуту 3 6.000-20.000 дин. најмање 30 дана 4 10.000-40.000 дин. или затвор до 45 дана најмање 3 месеца
коришћење возачке дозволе која је пријављена као нестала 3 15.000-30.000 дин. или затвор до 30 дана најмање 30 дана Не Не Не
вожња аутопутем возила којем то није дозвољено 3 15.000-30.000 дин. или затвор до 30 дана најмање 30 дана 6 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана најмање 3 месеца
прекорачење брзине у насељу за 21 до 50 км/х 4 6.000-20.000 дин. најмање 30 дана 5 10.000-40.000 дин. или затвор до 45 дана најмање 3 месеца
за возача који убрзава док га друго возило претиче 4 6.000-20.000 дин. најмање 30 дана 5 10.000-40.000 дин. или затвор до 45 дана најмање 3 месеца
ако се при скретању на бочни пут без пешачког прелаза непропусте деца, немоћна лица, слепе особе или инвалиди 4 6.000-20.000 дин. најмање 2 месеца 5 10.000-40.000 дин. или затвор до 45 дана најмање 4 месеца
прекорачење брзине у зони школе и зони “30” за 31 до 50 км/х 4 6.000-20.000 дин. најмање 2 месеца 5 10.000-40.000 дин. или затвор до 45 дана најмање 4 месеца
управљање вучним возилом без одговарајуће категорије, ако се возило вуче помоћу ужета или круте везе 4 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана Не 7 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана Не
започињање вожње пре него што су путници млађи од 12 година безбедно ушли или изашли из возила 4 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана најмање 30 дана 7 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана најмање 3 месеца
пресецање колоне прешака на коловозу 4 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана најмање 2 месеца 7 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана најмање 4 месеца
ако се возач не заустави да би пропустио децу или немоћна лица 4 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана најмање 2 месеца 7 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана најмање 4 месеца
прекорачење брзине у зони успореног саобраћаја за 131 до 51 км/х 4 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана најмање 3 месеца 7 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана најмање 5 месеци
вожња са возачком дозволом која је истекла пре више од 6 месеци 4 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана најмање 3 месеца 7 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана најмање 5 месеци
ако учесник незгоде напусти лице места пре увиђаја 5 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана најмање 3 месеца 8 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана најмање 5 месеци
ако са леве стане претиче трамвај који се креће средином коловоза 5 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана најмање 3 месеца 8 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана најмање 5 месеци
ако се са леве стране претиче возило које очигледно скреће у лево 5 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана најмање 3 месеца 8 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана најмање 5 месеци
вучење возила ноћу или у условима слабе видљивости без укључених задњих позиционих светала, осим ако је на возилу које вуче укључено жуто ротационо светло 6 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана најмање 3 месеца 9 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана најмање 5 месеци
пролазак кроз жуто и црвено светло 6 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана најмање 3 месеца 9 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана најмање 5 месеци
непоштовање знака и наредби које дају овлашћена лица у погледу регулисања и контороле саобраћаја 6 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана најмање 3 месеца 9 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана најмање 5 месеци
управљање возилом које никада није регистровано 6 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана најмање 3 месеца 9 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана најмање 5 месеци
превоз детета малђег од 12 година на предњем седишту 6 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана најмање 3 месеца 9 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана најмање 5 месеци
вожња левом страном коловоза 6 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана најмање 3 месеца 9 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана најмање 5 месеци
прекорачење брyине ван насеља за 61 до 80 км/х 6 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана најмање 3 месеца 9 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана најмање 5 месеци
недозвољено претицање или обилажење са десне стране 6 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана најмање 3 месеца 9 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана најмање 5 месеци
вожња без укључених задњих позиционих светала по смањеној видљивости и вожња ноћу са укљученим само позиционим светлима 6 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана најмање 3 месеца 9 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана најмање 5 месеци
ако возач спорог возила не стане да пропусти колону упркос наредби полицајца 6 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана најмање 3 месеца 9 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана најмање 5 месеци
ако возач не послуша наредбу полицајца да се изврши ванредни технички преглед или мерење осовинског оптерећења и укупне масе возила 6 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана најмање 3 месеца 9 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана најмање 5 месеци
вожња мопеда или лаког трицкила изван десне бициклистичке траке, ако она постоји на путу 6 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана најмање 3 месеца 9 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана најмање 5 месеци
започињане претицања или обилажење којим се угрожава саобраћај из супротног смера или ако на путу нема довољно простора 6 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана најмање 3 месеца 9 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана најмање 5 месеци
започињање претицања у тунелу, на превоју, испред или у непрегледнеј кривини, осима коа постоје две траке за исти смер 6 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана најмање 3 месеца 9 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана најмање 5 месеци
започињане претицања или обилажење возила које се зауставлха да би пропустило пешаке на пешачком прелазу 6 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана најмање 3 месеца 9 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана најмање 5 месеци
започињане претицања или обилажење на месту где је то забрањено саобраћајном сигнализацијом 6 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана најмање 3 месеца 9 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана најмање 5 месеци
започињане претицања преко пуне линије, уз прелажење у траку за супротан смер 6 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана најмање 3 месеца 9 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана најмање 5 месеци
започињане претицања или обилажење после кога није могућ безбедан повратак у исту траку 6 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана најмање 3 месеца 9 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана најмање 5 месеци
прелазак у траку супротног смера на путу са најмање четри саобраћајне траке 6 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана најмање 3 месеца 9 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана најмање 5 месеци
вожња уз леву ивицу на путу са три траке за оба смера 6 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана најмање 3 месеца 9 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана најмање 5 месеци
вожња у забрањемом смеру траком која је физички одвојена 6 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана најмање 3 месеца 9 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана најмање 5 месеци
непропуштање возила са првенством пролаза и непоштовање наредби из возила под пратњом 6 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана најмање 3 месеца 9 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана најмање 5 месеци
за возача који прође трамвајски семафор када је то забрањено, а креће се траком у којој је саобраћај регулисан семафором за трамваје 6 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана најмање 3 месеца 9 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана најмање 5 месеци
превоз детета малђег од 12 година на мопеду, трициклу, мотоциклу или четвороциклу 6 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана најмање 3 месеца 9 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана најмање 5 месеци
полукружно окретање на аутпуту и мотопуту 6 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана најмање 3 месеца 9 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана најмање 5 месеци
улазак или излазак са аутопута ван предвиђеног укључења 6 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана најмање 3 месеца 9 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана најмање 5 месеци
прелазак преко пруге када је светлосним сигналом или рампом то забрањено 6 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана најмање 3 месеца 9 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана најмање 5 месеци
за возача који не пропусти шинско возило на железничкој прузи, када су у његовом возилу деца млађа од 12 година 6 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана најмање 3 месеца 9 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана најмање 5 месеци
за возача који не пропусти пешака иако то треба да учини према светлима на семафору или знацима саобраћајца 6 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана најмање 3 месеца 9 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана најмање 5 месеци
прекорачење брзине у зони школе и зони “30” за 51 до 60 км/х 6 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана најмање 3 месеца 9 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана најмање 7 месеци
вожња преко 50 км/х аутобуса с приколицом и градских ауобуса са местима за стајање 7 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана најмање 4 месеца 10 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана најмање 6 месеци
вожња преко 70 км/х аутобуса који превози децу и теретних моторних возила са прикљученим возилима 7 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана најмање 4 месеца 10 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана најмање 6 месеци
вожња брзином преко 80 км/х аутобуса и моторних возила која вуку прикључна возила 7 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана најмање 4 месеца 10 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана најмање 6 месеци
непоштовање светлосих занкова који регулишу кретање у саобраћајним тракама 7 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана најмање 4 месеца 10 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана најмање 6 месеци
вожња под дејством психоактивних супстанци 8 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана најмање 6 месеци 11 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана најмање 8 месеци
непоштовање наредби из полицијског возила 8 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана најмање 6 месеци 11 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана најмање 8 месеци
ако учесник у удесу пре увиђаја узима алкохолна пића, опојну дригу или забрањене лекое 10 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана најмање 6 месеци 13 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана најмање 8 месеци
вожња са 1,2 до 1,6 промила алкохола у крви (тешка алкохолисаност) 10 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана најмање 6 месеци 13 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана најмање 8 месеци
вожња са 1,61 до 2,0 промила алкохола у крви (веома тешка алкохолисаност) 12 15.000-30.000 дин. Или затвор до 30 дана најмање 8 месеци 15 30.000-50.000 дин. Или затвор до 60 дана најмање 10 месеци
одбијање алкотеста или дрога теста 14 затвор најмање 15 дана најмање 8 месеци 16 затвор најмање 45 дана најмање 10 месеци
вожња возила за време забране управљања или за време искључења из саобраћаја 14 затвор најмање 15 дана најмање 8 месеци 16 затвор најмање 45 дана најмање 10 месеци
прекорачење брзине за више од 70 км/х у насељу 14 затвор најмање 15 дана најмање 8 месеци 16 затвор најмање 45 дана најмање 10 месеци
прекорачење брзине за више од 80 км/х ван насеља 14 затвор најмање 15 дана најмање 8 месеци 16 затвор најмање 45 дана најмање 10 месеци
прекорачење брзине за више од 70 км/х ван насеља градским аутобусом или аутобусим са местима за стајање 14 затвор најмање 15 дана најмање 8 месеци 16 затвор најмање 45 дана најмање 10 месеци
прекорачење брзине за више од 50 км/х у зони успореног саобраћаја 14 затвор најмање 15 дана најмање 8 месеци 16 затвор најмање 45 дана најмање 10 месеци
прекорачење брзине за више од 60 км/х у зони школе и зони “30” 14 затвор најмање 15 дана најмање 8 месеци 16 затвор најмање 45 дана најмање 10 месеци
вожња ноћу неосветљеним путем без укључених светала 14 затвор најмање 15 дана најмање 8 месеци 16 затвор најмање 45 дана најмање 10 месеци
пролазак кроз црвено светло преко пешачког прелаза на којем се налази пешак 14 затвор најмање 15 дана најмање 8 месеци 16 затвор најмање 45 дана најмање 10 месеци
прелазак преко пруге иако је спуштена рампа или светлосни сигнал упозорава на долазак воза, а у возилу је дете млађе од 12 година 14 затвор најмање 15 дана најмање 8 месеци 16 затвор најмање 45 дана најмање 10 месеци
одлазак учесника незгоде са лица места ако је причињена велика материјална штета или је било повређених, односно погинулих, без позивања и чекања полиције 14 затвор најмање 15 дана најмање 8 месеци 15 затвор најмање 45 дана најмање 10 месеци
насилничка вожња 15 затвор 30-60 дана најмање 9 месеци 16 затвор 45-60 дана најмање 10 месеци

 

Опис прекршаја Ако прекршајем није изазвана незгода или угрожена безбедност Ако је прекршајем изазвана незгода или угрожена безбедност
вожња без упаљених кратких светала 3.000 дин 5.000-15.000 дин
прекорачење брзине ван насеља до 20 км/х и у насељу до 10 км/х 3.000 дин 5.000-15.000 дин
невезан сигурносни појас 5.000 дин
телефонирање у вожњи без хандс фрее уређаја 5.000 дин 6.000-18.000 дин
прекорачење брзине ван насеља за 21 до 40 км/х 5.000 дин 6.000-18.000 дин
од 0,31 до 0,5 промила алкохола у крви (умерена алкохолисаност) 5.000 дин 6.000-18.000 дин
непрописно паркирање, вожња жутом траком и некоришење показивача правца, при промени правца кретања 5.000 дин 6.000-18.000 дин
прекорачење брзине у насељу за 11 до 20 км/х 5.000 дин 6.000-18.000 дин
непрописно постављање регистарске таблице или регистрационе налепнице 15.000-30.000 дин или затвор до 30 дана
Тхис ентрy wас постед ин анд таггед .