Зелена карта осигурања

Република Србија приступила је Мултилатералном споразуму (МА) који представља формални договор једног броја земаља о међусобном проширивању територијалног важења осигурања аутоодговорности. Потписивањем Мултилатералног споразума и приступањем систему регистарске ознаке, престаје обавеза да моторна возила која се уобичајено налазе на територији Републике Србије поседују међународну карту осигурања аутоодговорности зелену карту, приликом уласка на територију неке од земаља потписница МА.

На састанку скупштине Савета бироа зелене карте одржаном у Дубровнику, у мају 2011. године, представници Удружења осигуравача Србије су потписали Мултилатерални споразум са представницима 32 национална бироа осигуравача земаља Европског привредног простора и придружених земаља. Објавом у Службеном гласнику Европске уније од 22.11.2011.године, комплетиран је процес приступања Републике Србије овом систему и Споразум је ступио на снагу 01.01.2012. године.

Земље потписнице споразума у којима више није обавезно поседовање зелене карте су: 

Аустрија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Белгија, Чешка Република, Кипар, Немачка, Данска, Шпанија, Естонија, Француска, Финска, Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске (укључив Каналска острва и острво Ман), Грчка, Мађарска, Италија, Ирска, Луксембург, Литванија, Летонија, Малта, Холандија, Португалија, Пољска, Румунија, Шведска, Словачка, Словенија, Хрватска, Швајцарска (укључив Лихтенштајн), Андора, Норвешка и Исланд.

На основу Споразума о међусобном признавању полиса обавезног осигурања између Србије и Црне Горе, зелени картон није неопходан.

Поседовање зелене карте осигурања обавезно је када се улази на територију следећих земаља: Русија, Белорусија, Украјина, Молдавија, Турска, Израел, Иран, Македонија, Албанија,Тунис, Мароко.

Зелену карту осигурања, за горе поменуте земље у којима је она и даље обавезна, издаје осигуравајуће друштво код којег је закључено обавезно осигурање од ауто-одговорности. Према међународној законској регулативи овај документ важи и без печата. Зелена карта важи до истека премије обавезног осигурања.

Документа потребна за издавање зелене карте:

  • Полиса обавезног осигурања од ауто-одговорности на увид
  • Саобраћајна дозвола
Тхис ентрy wас постед ин анд таггед .