Registracija vozila za Invalide

Registracija vozila za invalide

Sve osobe koje imaju invaliditet veći od 80 procenata telesnog oštećenja imaju pravo da izvrše registraciju vozila za inavlide. Takodje osobe kod kojih je oštećen donji ekstremitet od 60 procenata i više imaju pravo na ovu registarciju motornog vozila. U ovu kategoriju spadaju i civilni invalidi rata kao i vojni invalidi. Osobe sa invaliditetom ostvaruju popust ili mogu biti oslobodjeni poreza na upotrebu motornih vozila i motocikala prilikom njihove registracije. Popust koje osobe sa invaliditetom ostvaruju prilikom registracije vozila se odredjuje u zavisnosti od kategorije invaliditeta. Kod obaveznog osiguranja motornog vozila ili motocikla svaka osiguravajuća kuća daje minimum 10% popusta na osnovnu obaveznu polisu osiguranja. Osobe koje imaju inavliditet mogu biti i oslobodjene carine prilikom uvoza motornog vozila, putarine, PDV-a prilikom nabavke automobila kao i plaćanja parkig mesta. Ali za sve ove olakšice moraju posedovati odgovarajuća dokumenta koja se dobijaju u institucijama kod PIO fonda. Zahtev za registraciju vozila za osobe sa invaliditetom koje izdaje PIO fond možet pogledati ovde.

 

Šta je potrebno od dokumenata za registraciju vozila za invalide?

  • Prilikom registracije vozila osoba sa invaliditetom i da bi ostvarili oslobadjnje poreza na upotrebu vozila treba dostaviti sledeća dokumenta:
  • Lična karta i fotokopija lične karte
  • Saobraćajna dozvola od motornog vozila ili motocikla
  • Obavezno osiguranje vozila koje izdaje osiguravajuća kuća
  • Dokumentacija o obavljenom tehničkom pregledu za motorno vozilo ili motocikl
  • Potvrda iz PIO fonda da je osoba invalid ( mora se imati fotokopija, orginal se daje na uvid a fotokopija ostaje u MUP-u)
  • Troškovi registracije vozila za osobe sa invaliditetom prilikom registracije motornog vozila su:
  • registraciona nalepnica za vozilo

U slučaju ako se auto ili motocikl prvi put registruju plaća se taksa za izdavanje nove sobraćajne dozvole za vozilo i registarskih tablica. Takodje ovo važi ukoliko je lice promenolo registarsko područje to jest opštinu na kojoj je živelo.

Takse za javne puteve, budžeta Republike Srbije, komunalne, ekološke se ne plaćaju prilikom registracije vozila.

Da li osobe sa invaliditetom mogu registrovati više vozila na sebe?

Da moguće je da osoba sa invaliditetom ima veći broj registrovanih vozila na svoje ime. Ali samo za jedno motorno vozilo može biti oslobodjeno plaćanja poreza na upotrebu vozila. Ako osoba sa invaliditetom ima dva vozila registrovana na sebe i da želi da se oslobodi plaćanja poreza na auto sa većom kubikažom njega mora prvog registrovati u toku godine. Tako da kada se registruje drugo vozilo na osobu sa invaliditetom ne može se ostvariti pravo na oslobadjanje poreza za upotrebu motornog vozila. Isto tako nemaju pravo oslobadjanja poreza za drugo vozilo i u slučaju da tu povlasticu nisu tražili ni pri registraciji prvog vozila.

Ukoliko želite da brzo registrujete svoje vozilo i ne gubite vreme to možete obaviti kod nas.