Tehnički pregledi poljoprivrednih mašina, traktora i prikolica

U skladu sa redovnim planom rada na godišnjem nivou Auto moto klub Bačka iz Bačke Palanke obavlja tehničke preglede poljoprivrednih/radnih mašina, traktora i prikolica po naseljenim mestima opštine Bačka Palanka.


U skladu sa saglasnosti izdate od Javnog preduzeća Standard Bačka Palanka, doći će do preusmeravanja saobraćaja na javne puteve za vreme vršenja tehničkog pregleda vozila izvan objekta u kojima se nalazi linija za tehnički pregled vozila na teritoriji opštine Bačka Palanka.

Promene se odnose na pet lokacija na kojima se vrši izmena režima saobraćaja prema rešanju Odeljenja za privredu Opštine Bačka Palanka.

Lokacije na kojima je izvršena izmene i na koje se odnosi saglasnost su sledeće:

Pivnice

  • Zatvara se deo ulice Jovana Popovića u Pivnicama (od raskrsnice sa ulicom Svobodova do ulice Ljudevita Štura)

Ponedeljkom i petkom: Od 08 do 14 časova

Silbaš

  • Zatvara se deo ulice Šturova u Silbašu (Od ulice Branislava Nušića prema ulici Vuka karadžića)

Utorkom i četvrtkom od 08 do 14 časova

Parage

  • Zatvara se deo ulice Lesine u Paragama (Od ulice Branislava Nušića prema ulici Vuka karadžića)

Utorkom od 8 do 14 časova

Tovariševo

  • Zatvara se deo nekategorisanog puta na katastorskoj parceli K.O. Tovariševo (U produžetku ulice Maršala Tita)

Ponedeljkom i petkom od 08 do 14 časova

Mladenovo

  • Zatvara se deo ulice SIme Šolaje (Na delu ulice između Kralja Petra Prvog i Lovačke)

Utorkom i četvrtkom od 08 do 14 časova