АМК „Бачка“: Тако смо почели

На предлог Среског одбора Народне технике у Бачкој Паланци, уз подршку друштвено-политичких организација, формиран је иницијативни одбор, 1956. године, за оснивање Аутомото друштва Бачка, у који су предложени: Александар Божинов, Младен Шијаков, Ђорђе Продановић и Сретко Грубор.


Задатак Одбора је био, да припреми предлог Правилника и друга нормативна акта, као и да сазове Оснивачку скупштину, на којој ће се изабрати органи управљања новоформиране друштвене организације, у статусу правног лица.

Оснивачка скупштина је усвојила Правилник (Статут) о делокругу рада, називу и седишту друштвене организације, где се у 1. члану каже: „Назив друштвене организације је Ауто-мото друштво Бачка, са седиштем у радним просторијама оснивача, Народне технике, у ул. ЈНА број 20, у Бачкој Паланци.“ У 3. члану правилника, између осталог је записано: „АМД Бачка ради на обуци кадрова за возаче моторних возила, кадрова регрутованих у ауто јединице ЈНА, на јачању и развоју ауто-мото спорта и учествује у такмичењима, пропагира и шири саобраћајно-техничку културу, промовише безбедност у саобраћају код деце и омладине.“

У први Управни одбор АМД Бачка изабрани су: Живко Дојчиновић, Гавра Радонић, Миле Марковић, Митар Јоцић, Иван Гајић, Урош Крстић, Јанко Червењак и Славко Поповић. У Надзорни одбор ушли су: Слободан Мишков – Дечко, Светислав Вучковић и Пера Родић, а уједно су формиране сталне и повремене комисије у служби самоуправљања и самоорганизовања.

Први председник Управног одбора је Александар Божинов (био је на функцији директора паланачке поште), а волонтирао као председник Друштва од 1956-1960. године, а за првог професионалног секретара Друштва је изабран Младен Шијаков.

У оснивачкој години, Друштво је имало 254 члана, а већ следеће, 1957. године, тај број је порастао на 476 активних чланова и обучено је 180 кандидата за полагање возачког испита „А“ и „Б“ категорије. Треба истаћи, да ови резултати, у првим годинама рада Друштва су вредне сваке хвале, тим пре што је, практична обука полазника, обављана на трофејним возилима из 2. светског рата, уз недостатак резервних делова, оскудним помагалима за обуку и предавачима у практичној настави.

Шумска управа је дала расходовану Кампањолу „Фиат-1400 БЈ“, а предузеће „Меркур“ један стари амерички „Форд“ на којима су обучавани кандидати за „Б“ категорију, трактористи су обучавани и полагали на ИМР-овом „Задругаром“, а мотоциклисти на мотор бициклу марке „Томос-ПУХ“, који је АМД Бачка купило, као прво ново возило за обуку. Теоријску наставу су предавали: Стевица Ненадов, Радован Завишић, Ђорђе Продановић, Бошко Милованов, Јосип Клиновски, Рајко Јатић и др. Испитна комисија је долазила из Новог сада по потреби, а председници Испитне комисије до 1965. године, су били: Пал Вандерер и Ђорђе Мунк.

Одмах у првим годинама по оснивању АМД Бачка, велика пажња је поклањана обуци и подизању саобраћајне културе код деце и омладине, тако да већ 1958. године, ученици основних и средњих школа добијају „Саобраћајне значке“, односно, уверење о положеном испиту. Такође, у сарадњи са Машинко-тракторском станицом (налазила се у кругу потоњег „Напретка“), вршена је обука кандидата за будуће трактористе, на тракторима марке „Ланц“ и „Фармал“. Била је пракса да предавачи АМД Бачка, одржавају предавања у местима наше и суседних општина, а полагање возачких испита је обављано у Бачкој Паланци.