Na koliko godina ili kilometara treba menjati antifriz?

antifriz

„Stari“ G11 antifriz trebalo bi da se menja na 2 ili najviše 3 godine. Noviji G12, G12+, G12++ i G13 mogu da se menjaju na 4 ili 5 godina.

Međutim, nije problem samo u tome na kojoj će temperaturi da se zaledi. Antifriz vremenom gubi svojstva koja štite motor i prateće komponente – to je veoma ozbiljan problem, koji može da dovede do raznih kvarova, curenja i slično.

Zato ne treba rizikovati. Čak i ukoliko vam u nekom servisu u kojem proveravate stanje antifriza kažu da je dobar i da može da izdrži do npr. -15 Celzijusa, a vi znate da ga niste menjali 4 ili više godina, definitivno je vreme da to obavite.

Antifriz za starija vozila je obično G11, odnosno tako se naziva. Uglavnom je plave, zelene ili žute boje.

G12 je uglavnom crvene ili roze boje. G12+ je uglavnom crven ili ljubičast i navodno može da se meša i sa G11 (što ipak ne preporučujemo, za svaki slučaj) i sa G12. Postoji i G12++, koji je najčešće ljubičast. Imamo i G13, koji je takođe uglavnom ljubičast.