Посебна пажња обуци возача и саобраћајном васпитању

Поред основних делатности, АМТК Бачка је посвећивала посебну пажњу и другим, ништа мање важним, видовима делатности у остваривању своје друштвене функције. Са станишта учешћа у јавном саобраћају, без обзира на узраст и образовање, нужно се наметао превентиван рад у саобраћајно-техничком уздизању најширих народних маса, као важној области човековог живота, у циљу заштите људи и имовине, где АМС Југославије, преко АМД-а организује и спроводи различите активности у саобраћајној и техничкој превентиви, саобраћајно васпитање, пропаганду о безбедности саобраћаја, медицинску превенцију, техничку помоћ, технички преглед, обуку возача, информативно издавачку делатност.


Посебна пажња је посвећена деци и омладини, када је у питању саобраћајно-техничка култура и превенција безбедности  саобраћаја. Пуну друштвену афирмацију АМТК Бачка је остварила у саобраћајном васпитању и образовању одраслих.

Посебна пажња је посвећена обуци возача, као једној од најважнијих делатности, која поред организованог предавања о превенцији у саобраћају, доприноси подизању саобраћајно техничке културе одраслих. Припрема возача у теоријској и практичној обуци врши се на новим училима и возилима, уз стручну помоћ инструктора и предавача. За набавку нових возила, савремених учила и адаптацију учионице за кандидате–возаче, АМТК Бачка је издвојила 35.000.000 динара. Друштво врши бесплатну обуку будућих инструктора, а сваком кандидату, који не положи возачки испит, сноси трошкове накнадног полагања, што говори са каквом се озбиљношћу пришло овој делатности. Од 1. новембра 1974. године, почела је обука за возаче „Ц” категорије, на новом возилу ТАМ 4500, које је купио АМТК Бачка за практичну наставу полазника-кандидата. До 1976. године били су инструктори: Ранко Боровница, Лазар Лазаревић, Светозар Јовић-Панчос, Момир Бјељац, Драгица, Стево и Драган Пандуров и Мирко Сантрач.

Једна од активности којом се поноси АМТК Бачка од 1968. године је рад са децом и омладином, на подизању нивоа техничко-саобраћајне културе и организовања такмичења у теоријском и практичном познавању саобраћајних прописа и спретности у вожњи. Такмичења се организују степенасто, од школског (где учествују сви ученици основних, и ђаци I и II разреда средњих школа), општинско, на коме учествују најбоље екипе из сваке школе и покрајинско, где се пласирају најбоље општинске екипе.

Најуспешније покрајинске и републичке екипе иду на савезно такмичење, на коме победничке екипе освајају медаље и прелазни пехар, на такмичењима „Шта знаш о саобраћају?”. Друштво организује бројна предавања и покреће акције за своје чланове и друге грађане (омладину и децу, радне људе), за упознавање са саобраћајним прописима, сигнализацијом у саобраћају, саобраћајним несрећама и њиховим последицама итд. Све је то допринело унапређењу саобраћајно-техничке културе младих и одраслих, што се најбоље види по масовности учесника и по томе што су ове манифестације у области собраћајне превентиве постале традиција. Технички центар АМТК Бачка у својим радионицама врши поправку путничких и теретних моторних возила, поред тога, располаже техничким средствима за оптику трапа, дијагностику и балансирање точкова, као и поправку ауто гума. Осим аутомеханичарских, аутоелектричарских и вулканизерских услуга, Друштво је од 1967. године организовало радионицу за ауто-лимарске и ауто-лакирерске послове и заштиту (тектирање) возила, у улици Браће Рибникара 8, ван седишта Друштва као посебну радну јединицу.

У оквиру техничког центра, у новоизграђеном објекту инсталирана је најсавременија опрема Брекон, за утврђивање техничке исправности моторних возила (уређаја за кочење, сигнализације, управљача-волана, издувних гасова и др.), где се обави неколико хиљада редовних и ванредних техничких прегледа на годишњем нивоу.