Пређени двадесетогодишњи развојни пут Друштва

Amk Bačka istorija

Опште прихваћени показатељи успешности у пословању сваког правног субјекта-лица, су проширење материјалне основе рада, повећање броја упослених, стандард радника, биланс успеха и др. социо-економски показатељи успешног развоја фирме, поред наведеног, за предузећа која се баве друштвно-корисним радом и чија делатност непосредно утиче на општи развој шире заједнице, чија материјално финансијска ефектива, уступа предност постигнутим резултатима од заједничког интереса и свеукупног добра целог друштва.


Када један релативно мали колектив, у посматраном периоду (за само 10 година пословања), добије преко 20 одличја од општинског до савезног нивоа за постигнуте економске, спортске, организационе, хуманитарне (волонтерски рад са децом и омладином), за проширење спортске инфраструктуре савезног значаја (мото-стаза „Марков до”), онда је реч о изузетном привредном и друштвеном субјекту.

У општем развоју нашег града, можемо слободно констатовати да не постоји ни у једној области живота, рада и стваралаштва, бржи, масовнији и успешнији успон, као што је у области саобраћајно-техничке културе. Када је реч о масовности, АМТК Бачка је у години оснивања (1956.) имала 254 члана, док на половини треће декаде свог успешног постојања (1981.), има преко 10.000 активних чланова. Убрзо по оснивању Друштва, у другој години пословања (1957.), обучено је 180 кандидата за возаче моторних возила, а на крају треће декаде (1985.) преко 30.000 за тридесет година бављења обуком будућих возача, као основне делатности Друштва.

Друштвена улога којом се АМТК Бачка поноси је активност у превенцији у саобраћају и подизању саобраћајно-техничке културе, код деце и омладине, која обухвата у појединим годинама и преко 5.000 активних учесника. Ауто-мото спорт је најактивнија споредна делатност Друштва, јер окупља младост и широке народне масе на спортским приредбама, где се поред такмичења, развија дух заједништва и социјализација друштва.

Служба помоћи и информације са шлеп службом, умрежена на целој државној територији земље и Европе, свакодневно, током 24 часа, на услузи је свим возачима на путу, а својим члановима, бесплатно.

Технички центар АМТК Бачка пружа услуге поправке у сопственим радионицама, свих врста путничких и теретних возила и врши технички преглед возила и приколица. Туринг сервис и Кампинг клуб су саставни делови Друштва, у оквиру којих се пружају све врсте услуга моторизованим туристима, за време путовања аутомобилом у оквирима Друштава и међународних асоцијација, док се Кампинг клуб бави развојем туристичких активности у нашој општини.

У оквиру АМТК Бачка, од 1977. године, организују се, у оквиру наше општине, секције у Месним заједницама, радним и друштвеним организацијама, а међуопштинска сарадња је остварена са општинама Бач и Бачки Петровац, а међурепубличка са општином Вуковар.

На редовној годишњој скупштини АМТК Бачка одржаној 2. јула 1976. године, поред осврта на постигнуте резултате у претходној години, акценат је стављен на пређени двадесетогодишњи развојни пут Друштва, од његовог основања 1956. до 1976. године.

Према егзактним показатељима и друштвеној улози, с поносом је констатована чињеница да је АМТК Бачка из Бачке Паланке један од најбољих у АП Војводини, а по остварењу друштвених задатака у области превенције и безбедности у саобраћају, међу најбољима у републици, а и шире.

Недостатак адекватног пословног простора је највећа кочница још бољим пословним резултатима јер постојећи објекти ни технички, ни организационо нису задовољавали потребе постављених развојних циљева Друштва. За председника Управног одбора изабран је Стојан Важић, који је истакао, да је за већу афирмацију и ширење саобраћајно-техничке културе, као основне делатности Друштва, поред стручних кадрова, потребан адекватан пословни простор и адекватна техника.