Упознавање са најсавременијом опремом за технички преглед

АМК БАЧКА

У духу нових законских прописа о безбедности у саобраћају 1977. године, Друштво је технички и организационо приступило, приликом регистрације возила, уградњи сигурносних појасева, бесплатно за чланове, а уз новчану надокнаду за остале власнике путничких возила.


Исте године, отворен је сервис за ванбродске моторе „Томос“, тако да грађани због нултог и сервиса у гарантном року, не морају носити своје моторе у овлашћени сервис у Нови Сад. У сарадњи са Заводом за ортопедска помагала „Дунав“ Нови Сад, Друштво је адаптирало управљачке команде на једном возилу за обуку возача Б категорије, тако да кандидати са инвалидитетом, могу прићи практичној обуци. Овај гест хуманости, заслужио је сваку похвалу, тим пре што у нашем окружењу ни једно Друштво није располагало прилагођеним возилом за обуку инвалидних лица.

Поред тога, Друштво је купило нови аутобус за обуку кандидата возача Д категорије, који су до сада обуку и полагање ове категорије могли остварити само у Новом Саду. Такође, на предлог Комисије за Кампинг и туристичке услуге АМТК Бачка, нови аутобус ће бити у функцији организовања туристичких и других путовања у земљу и иностранству.

На иницијативу АМТК Бачка, а уз помоћ друштвено-политичких организација Општине Бачка Паланка, подржан је предлог АМСВ, АМСС и АМСЈ, да се на Фрушкој гори, код места Визић изгради мото-крос стаза. Друштво је својим средствима и личним радом, користећи конфигурацију терена, у рекордном року изградило мото-крос стазу у дужини од 1730 метара, са судијским торњем и другом инфраструктуром, тако да је прво такмичење за „Велику награду Војводине“ одржано 30. септембра 1979. године.

Током исте године, АМТК Бачка је завршио изградњу нових и адаптацију постојећих радионица у оквиру техничког центра, као и монтажу нове опреме, чиме су знатно унапређени услови за рад и пружање услуга комитентима. Према речима председника АМС Војводине, нашег суграђанина Милана Козоморе, а према извештају председника УО Стојана Важића и секретара Друштва, Јураја Ђуре Пуцовског, покрајински органи су закључили: „Створени су материјални кадровски услови у АМТК Бачка Бачка Паланка, да пружање услуга житељима општина Бач, Бачка Паланка, Вуковар и Бачки Петровац, буду на завидном нивоу.

То се, пре свега, односи на квалитетне услуге техничког прегледа, сервиса, осигурања и туринг послова, Службе помоћи и инфромисања, развој масовних облика саобраћајног васпитања младих, спортских такмичења и акција, јачања безбедности у саобраћају, рад ауто-школе и других облика подизања собраћајне културе, што АМТК Бачка, сврстава у сам врх војвођанских Друштва.“

Поред материјалних и техничких услова, велика пажња је посвећена стручном усавршавању радних људи и чланова АМТК Бачка. У организацији Друштва одржан је семинар за усавршавање радника, који раде на линијама техничког прегледа моторних возила, на коме је узело учешће 46 организација, које се баве овим послом, како би се упознали са најсавремнијом опремом и уједначили критеријуме у складу са законом.

У циљу што квалитетнијег и разноврснијег одмора и здравствене превентиве код упослених, формиран је у оквиру Друштва кампинг клуб о караванинг“ 1980. године, са 60-ак чланова.

Информисање чланства АМС Југославије, о свим битним питањима, из рада АМТК Бачка је обавеза и потреба размене информација из друштвеног, спортског, социо економског и свих других аспеката живота Друштава чланица.

Преко сталних листова „Мото ревија“, „Саобраћајна ревија“ и локалног листа о својим активностима је, уз помоћ извештача Милана Станојева, обавештавана јавност од локалног до савезног нивоа.