АМК „Бачка“ – Најуспешније године 1976. – 1986.

Друштвена признања у трећој декади успешног пословања и остварене друштвене функције, како и сам наслов каже „Наше најуспешније године 1976-1986“ нису мимоишла радне људе и чланове АМТК Бачка из Бачке Паланке.


1976

 • Признање Конференције Народне технике Савеза организација за туристичку културу Југославије
 • Признање АМК „Нови Сад” за дугогодишњу сарадњу
 • Признање АМД „Магнет” из Сомбора за дугогодишњу сарадњу
 • Медаља АМК „Нови Сад” за успешну сарадњу

1977

 • Признање ДВД „Илок”, за унапређење ватрогасне службе
 • Диплома АМС Војводине за освојено 1. место у ауто-релију
 • Плакета АМС Србије за изузетне резултате на омасовљењу организација подмлатка
 • Медаља ауто-релија „Бечеј”, за освојено 3. место

1978

 • Плакета АМС Србије за дугогодишњу плодну сарадњу
 • Медаља АМС Војводине за учешће на ауто-релију у Сомбору
 • Медаља АМС Војводине за учешће на шампиониту АП Војводине
 • Медаља АМС Србије за омасовљење подмлатка

1979

 • Диплома Народне технике општине Бачка Паланка, за освојено 1. место на такмичењу аутомеханичара
 • Диплома АМС Војводине за освојено 2. место у ауто-релију „Путевима Војводине”
 • Плакета АМС Србије за изузетне резултате на омасовљењу организације подмлатка
 • Златна плакета АМС Југославије за резултате постигнуте на омасовљењу подмлатка
 • Медаља Савеза возача општине Бачка Паланка
 • Медаља АМС Војводине за учешће на ауто-релију „Сомбор 79” у Сомбору

1980

 • Признање АМД „Полет” Вуковар за дугогодишњу сарадњу
 • Диплома Народне технике Бачка Паланка, за освојено 1. место екипно, на такмичењу металаца
 • Диплома Картинг и караванинг клуба Србије за освојено 1. место на Слету кампера Србије
 • Плакета АМС Србије за постигнуте резултате на омасовљењу и организацији подмлатка
 • Златна плакета АМС Србије за омасовљење подмлатка

1981

 • Признање Организационог одбора XVI такмичења металских радника Војводине
 • Диплома АМС Војводине за освојено 4. место на шампионату Војводине у ауто-релију
 • Диплома АМС Србије за освојено 3. место на шампионату Србије у мото-кросу
 • Диплома Кампинг и караванинг клуба Србије, за освојено 1, 2. и 3. место, на слету кампера Србије
 • Захвалница Савеза за безбедност саобраћаја Југославије, за унапређење превентиве у саобраћају
 • Захвалница АМС Србије за сарадњу на испуњавању циљева ауто-мото спорту
 • Медаља АМД Бачка Топола, за учешће на релију „Петефи бригада”
 • Медаља АМС Србије за организовање међурепубличког првенства у мото-кросу

1982

 • Признање АМД „Полет” Вуковар за постигнуте ванредне резултате и сарадњу
 • Диплома АМС Србије за освојено 3. место у екипном такмичењу у мото-кросу