Регистрација мотора – нови прописи

Измене у правилима регистрације возила
Често се могу чути приче и предлози везани за унапређење начина обрачуна износа за регистрацију возила. Да се обрачун врши по снази уместо по запремини мотора, да се обрачунава процентуално од процењење вредности аутомобила или слично. Обично се такви предлози појављују у медијима при крају године и најчешће ови предлози не буду примењени, него се о њима само расправља и то не увек тамо где би требало. Такав је био случај са регистрацијом аутомобила преко 2000ццм – причало се како је „порез на луксуз” непоштен, погрешан начин опорезивања возила која најчешће и немају неку луксузну цену на тржишту. Ипак, одредбе везане за порез по кубикажи су мењане тако да сада, након више од 10 година приче и предлога, постоји правичније решење у пракси. Слично се дешава(ло) са мотоцикилма и трициклима.
Како се тренутно обрачунава регистрација у случају да се мотор региструје на период краћи од годину дана?
Добили смо могућност регистрације на период краћи од годину дана, али је тренутно решење разочарало већину мотораша јер нема уштеде ни на једној јединој такси (добро сте прочитали: све таксе се плаћају исто као да региструјете мотор на годину дана). Па шта је ту онда другачије? У чему се састоји ова повољност реигстрације на период краћи од годину дана? Разлика је у премији полисе осигурања и на могућности издавања регистрационе налепнице на период краћи од 12 месеци. Ово решење није било задовољавајуће, зато је дошло до нових измена.
Да се подсетимо како се обрачунава премија осигурања ако се уговара на период краћи од годину дана.

Новине у обрачуну цена регистрације за моторе

Новине подразумевају да, када се мотор региструје на период краћи од једне године, порез на употребу плаћате сразмерно броју месеци за које се врши регистрација. Будући да је ставка пореза на употребу значајна ставка у укупним трошковима, ове измене доносе конкретне бенефите возачима мотоцикала и трицикала који су заинтересовани да возило не региструју током целе године, него само одређен – мањи број – месеци.
Ново умањење пореза сразмерно броју месеци за које се продужава регистрација, уз старо умањење премије осигурања по основу трајања, заједно доносе значајне разлике у цени, поготово за мотоцикле веће кубикаже и за оне који се први пут региструју. Да би илустровали разлике у ценама, навешћемо неколико примера.
Разлике у трошковима за регистрацију мотора обрачунаћемо у 3 сценарија: да се регистрација продужава на годину дана, седам месеци и на четири месеца. Узећемо као пример моторе до 125ццм, 250ццм и преко 500ццм рачунајући да су у дугогодишњем власништву, тако да је премијски степен на полиси 1 – што представља највећи проценат умањења премије од 25%. Разлике у цени би биле веће уколико је кубикажа већа, и уколико власник нема бонус по претходној полиси или има мањи проценат бонуса.
Колики може бити попуст и разлика у попусту по полиси осигурања? Ако узмемо за пример Хонду из првог примера у табели, обавезно осигурање у трајању од годину дана, са попустом од 25% (премијски степен 1) износи 10.722,00, а без попуста (премијски степен 4) износи 14.296,00. Од ове веће цифре (без попуста) се обрачунава проценат умањења премије по основу дужине трајања осигурања. Када се све сабере и одузме, то изгледа као у табели испод.
Колика је реална уштеда на регистрацији мотора на период краћи од 12 месеци?
Новине се односе на регистрације мотоцикала, тешких трицикала и мотоцикала са бочним седиштем.
Да, али кад истекне регистрација дуже од 2 месеца, морамо да одјављујемо таблице и следећи пут узимамо нове?!
Не, у случају да региструјете мотор на период краћи од годину дана, нисте у обавези да одјављујете таблице по истеку регистрационе налепнице ни два месеца након тога. Рок за продужење регистрације или обнову је, у том случају, годину дана.
Шта мислите о овом решењу? Да ли Вама ова разлика у цени значи? Да ли ћете регистровати мотор на период краћи од годину дана? Овај обрачун је информативног карактера, за узорак смо узели неку просечну банкарску провизију, општину Нови Сад и Триглав осигурање. Разлика додатно може варирати између општина, али не знатно.