Да ли се може смањити дозвољена носивост теретног возила?

Носивост која је тренутно уписана у саобраћајну дозволу може да се мења само ако пре поступка за промену прибавите сагласност произвођача односно заступника произвођача на територији Републике Србије.


Уколико не можете да добијете сагласност или будете одбијени од стране произвођача или заступника произвођача, не треба да започињете поступак промене типа за дато теретно возило.

Ако се произвођач или заступник произвођача сагласи са променом коју желите да извршите, добићете ту сагласност у писменој форми и од стране многих произођача и нову плочицу или налепницу са измењеним техничким карактеристикама, коју треба да поставите у возило и са њом дођете у неку од овлашћених лабораторија како би се спровела процедура за добијање уверења од стране Агенције за безбедност саобраћаја. Уз добијену сагласност, возило са којим долазите код испитивача (акредитоване лабораторије) мора да буде потпуно технички исправно и да имате одвагу тежине возила са дигиталним исписом са ваге. Цена сагласности зависи од произвођача до произвођача односно заступника произвођача за територију Републике Србије. Контак за сваког од њих се налази на њиховим званичним сајтовима. Уколико имате проблем, можете увек доћи до АМК БАЧКА у ул. Југословенске армије бр. 22 у Бачкој Паланци, да за Вас без накнаде упутимо захтев за сагласност конкретном заступнику произвођача у нашој земљи. Сама процедура осим накнаде заступнику за сагласност носи и трошак поступка пред испитивачем од 14.700,оо динара.

Уколико не добијете претходну сагласност произвођача односно заступника произвођача, не можете извршити жељену промену на Вашем возилу