Све што је важно о техничкој исправности пољомеханизацијее

С’ обзиром да су почели пролећни радови на њивама и воћњацима, повећао се и број трактора и тракторских приколица на путевима. Неопходно је да та возила буду технички исправна (што се доказује потврдом о техничкој исправности коју издаје технички преглед) због безбедности свих учесника у саобраћају.
Приликом регистрације трактора, тракторских приколица и радних машина (комбајна, телехендера и др.) добија се трајна регистрациона налепница, а власници ових возила сваке године су дужни да изврше проверу техничке исправности истих, а по нашој препоруци било би добро да том приликом узму и полису осигурања (коју су обавезни да купе приликом прве регистрације) када се узме однос цене осигурања и ризика који оно покрива.
На полигонима наше општине, у граду Бачкој Паланци и насељеним местима: Челареву, Пивницама, Силбашу, Деспотову, Товаришеву, Обровцу, Младенову, Парагама и Нештину, радници АМК БАЧКЕ врше услуге провере ове неопходне техничке исправности пољомеханизације на терену.
Информације о слободним терминима и заказивање техничке провере се врши преко телефона: 021 6043 396  и 069 45 41 500, као и путем е-маила: amkbacka1956@gmail.com
Заинтересовани лица треба да знају да ће запослени у АМК БАЧКА на лицу места визуелни прегледом утврдити:
– број шасије и мотора;
– проверу сигнализације и инсталација;
– да ли су гуме истих димензија на осовинама и исте “шаре”;
– ретровизоре и др.
На основу искуства оно на шта би власници ових возила требали посебно да обрате пажњу су кочнице и електроинсталације.
Такође, на тракторима обавезно мора да буде исправно ротационо светло и а на приколицама остала сигнализација како би у ноћној вожњи били уочљиви на путу.
На жалост, за време интензивних пољопривредних радова, у нашој земљи сваке године настрада велики број људи.
Будимо одговорни !