Колико ће коштати регистрација електричног тротинета?

Цена услуге за издавање налепнице за лака електрична возила, односно електричне тротинете и бицикле износиће 1.560 динара, док ће цена обрасца налепнице бити 500 динара, наводи се у новој Уредби о допунама Уредбе о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја, објављеној у Службеном гласнику – преноси Vojvodinauzivo.


Лака електрична возила, у која спадају електрични тротинети и бицикли, од 5. априла ће моћи да се „региструју“, односно њихови власници ће од тог датума моћи да од институција затраже налепницу која ће показивати карактеристике возила, а од 15. јуна, само возила са овом „регистрацијом“ ће моћи да учествују у саобраћају.

Свако ко поседује електричне двоточкаше мораће да поднесе захтев за издавање налепнице у коме треба навести личне податке (име и презиме, ЈМБГ, датум рођења, место рођења), податке о пребивалишту (место, поштански број, улица и кућни број, телефон, имејл), као и податке о лаком електричном возилу (марка, трајна номинална снага електромотора, највећа конструктивна брзина, маса празног возила).

Уз захтев се мора доставити и техничка документација за лако електрично возило, из које се може утврдити марка возила, трајна номинална снага електромотора, највећа конструктивна брзина и маса празног возила.

Такође, уз њу је потребно доставити и фотокопију или очитану личну карту, попуњену и потписану изјаву на посебном обрасцу, али и доказ о уплаћеној накнади на име издавања налепнице за лака електрична возила.