Атести и хомологација

Препустите вашег љубимца професионалцима

Хомологација моторних возила, односно опреме и делова возила, представља поступак оцењивања и потврђивања да ли одређено возило у целини, или неки његов део или опрема, одговарају захтевима ЕЦЕ правилника, односно ЕЕЦ директива.

При хомологацији возила, односно делова и опреме возила, испитују се и потврђују се уређаји битни безбедност возила, као и уређаји од којих зависи еколошки квалитет возила у такве спадају уређаји:

  • битни за активну безбедност возила (кочнице, управљачки механизам, светла, сигнални уређају, пнеуматици и сл),
  • за пасивну безбедност возила (сигурносни појасеви, седишта за децу, унутрашња опрема, противпожарна заштита и сл.),
  • за општу безбедност возила (заштита од неовлашћене употребе и сл.) и за еколошки квалитет возила (токсична издувна емисија, бука, радиофреквенцијске сметње и сл.)
Контакт

Хомологација – брзо и сигурно

Иако има дугу традицију, АМК БАЧКА константно прати промене у сфери саобраћајних прописа, примењујући савремене начине у пружању услуга својим корисницима.

Закажи термин
Наша служба пружа:
  • подршку у добијању одобрења за делове, системе или возила 
  • акредитовану службу за тестирање хомологације аутомобила;
  • саветовања ради одређивања техничких и законских услова 
  • консултације о сертификацији, питањима безбедности и е-мобилности.