Регистрација возила за Инвалиде

Регистрација возила за инвалиде Све особе које имају инвалидитет већи од 80 процената телесног оштећења имају право да изврше регистрацију возила за инавлиде. Такодје особе код којих је оштећен доњи екстремитет од 60 процената и више имају право на ову регистарцију моторног возила. У ову категорију спадају и цивилни инвалиди рата као и војни инвалиди. […]

Постед ин

Пренос власништва возила Бачка Паланка

Услуга преноса власништва возила код АМК Бачка из Бачке Паланке подразумева: Сачињавање Уговора о купопродаји моторног возила; Закључивање Уговора о купопродаји моторног возила; Подношење захтева, код Пореске управе у име клијента, за утврђивање пореза на пренос апсолутних права; Плаћање пореза на пренос апсолутних права у име клијента, а на основу Решења надлежне Пореске управе; Подношење […]

Постед ин

Издавање регистрационе налепнице за правна и физицка лица

АМк Бачка је овлашћен за издавање регистрационе налепнице за регистарско подручје општине Бачка Паланка.  Без одласка у МУП, обавите све у вези издавања регистрационе налепнице у просторијама АМК Бачка уз бесплатну кафу. Који су услови за издавање регистрационе налепнице на техничком прегледу? Да би било могуће издавање регистрационе налепнице на техничком прегледу, морају бити испуњени […]

Постед ин

Атест и реатест плина

Атест и реатест плина Пре самог прегледа за добијање Потврде о исправности уређаја за ТНГ, потребно је да се јавите код сервисера како би се утврдили евентуално неки недостатци . ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Периодични преглед ТНГ-а Прва уградња ТНГ-а Копија Уверења за ТНГ (оригинал на увид) Копија картона за ТНГ (оригинал на увид) Копија саобраћајне дозволе Очитана […]

Постед ин  |  Таггед

Зелена карта осигурања

Република Србија приступила је Мултилатералном споразуму (МА) који представља формални договор једног броја земаља о међусобном проширивању територијалног важења осигурања аутоодговорности. Потписивањем Мултилатералног споразума и приступањем систему регистарске ознаке, престаје обавеза да моторна возила која се уобичајено налазе на територији Републике Србије поседују међународну карту осигурања аутоодговорности зелену карту, приликом уласка на територију неке од […]

Постед ин  |  Таггед

Дозвола за управљање туђим возилом у иностранству (ДТВ)

Дозвола за управљање туђим возилом у иностранству (ДТВ) издаје се на обрасцу утврђеном од стране међународних организација АИТ и ФИА. ДТВ служи као доказ да возач може да путује туђим возилом у иностранство, на основу овлашћења потписаног од стране власника возила. Образац ДТВ је жуте боје, формата А5, са текстом на српском, француском и енглеском […]

Постед ин  |  Таггед

Међународна возачка дозвола (МВД)

Међународна возачка дозвола (МВД) издају се на основу Међународне конвенције о саобраћају на путевима, а у складу са одредбама Закона о основама безбедности саобраћаја на путевима, Закона о поверавању јавних овлашћења АМСЈ (Службени гласник РС , бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС, 55/2014 И 96/2015- др. закон), Закона о поверењу јавних овлашћења АМСЈ (Службени лист […]

Постед ин  |  Таггед