Registracija vozila za Invalide

Registracija vozila za invalide Sve osobe koje imaju invaliditet veći od 80 procenata telesnog oštećenja imaju pravo da izvrše registraciju vozila za inavlide. Takodje osobe kod kojih je oštećen donji ekstremitet od 60 procenata i više imaju pravo na ovu registarciju motornog vozila. U ovu kategoriju spadaju i civilni invalidi rata kao i vojni invalidi. […]

Prenos vlasništva vozila Bačka Palanka

Usluga prenosa vlasništva vozila kod AMK Bačka iz Bačke Palanke podrazumeva: Sačinjavanje Ugovora o kupoprodaji motornog vozila; Zaključivanje Ugovora o kupoprodaji motornog vozila; Podnošenje zahteva, kod Poreske uprave u ime klijenta, za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava; Plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava u ime klijenta, a na osnovu Rešenja nadležne Poreske uprave; Podnošenje […]

Издавање регистрационе налепнице за правна и физицка лица

АМк Бачка је овлашћен за издавање регистрационе налепнице за регистарско подручје општине Бачка Паланка.  Без одласка у МУП, обавите све у вези издавања регистрационе налепнице у просторијама АМК Бачка уз бесплатну кафу. Који су услови за издавање регистрационе налепнице на техничком прегледу? Да би било могуће издавање регистрационе налепнице на техничком прегледу, морају бити испуњени […]

Atest i reatest plina

Atest i reatest plina Pre samog pregleda za dobijanje Potvrde o ispravnosti uređaja za TNG, potrebno je da se javite kod servisera kako bi se utvrdili eventualno neki nedostatci . POTREBNA DOKUMENTACIJA Periodični pregled TNG-a Prva ugradnja TNG-a Kopija Uverenja za TNG (original na uvid) Kopija kartona za TNG (original na uvid) Kopija saobraćajne dozvole Očitana […]

Zelena karta osiguranja

Republika Srbija pristupila je Multilateralnom sporazumu (MA) koji predstavlja formalni dogovor jednog broja zemalja o međusobnom proširivanju teritorijalnog važenja osiguranja autoodgovornosti. Potpisivanjem Multilateralnog sporazuma i pristupanjem sistemu registarske oznake, prestaje obaveza da motorna vozila koja se uobičajeno nalaze na teritoriji Republike Srbije poseduju međunarodnu kartu osiguranja autoodgovornosti zelenu kartu, prilikom ulaska na teritoriju neke od […]

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu (DTV)

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu (DTV) izdaje se na obrascu utvrđenom od strane međunarodnih organizacija AIT i FIA. DTV služi kao dokaz da vozač može da putuje tuđim vozilom u inostranstvo, na osnovu ovlašćenja potpisanog od strane vlasnika vozila. Obrazac DTV je žute boje, formata A5, sa tekstom na srpskom, francuskom i engleskom […]

Međunarodna vozačka dozvola (MVD)

Međunarodna vozačka dozvola (MVD) izdaju se na osnovu Međunarodne konvencije o saobraćaju na putevima, a u skladu sa odredbama Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima, Zakona o poveravanju javnih ovlašćenja AMSJ (Službeni glasnik RS , br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-odluka US, 55/2014 I 96/2015- dr. zakon), Zakona o poverenju javnih ovlašćenja AMSJ (Službeni list […]