НЕ ДОЗВОЛИТЕ ДА ВАМ БИЛО ШТА

ПОКВАРИ ПУТОВАЊЕ!

Заштитите се полисом
путног осигурања на време!

НЕ ДОЗВОЛИТЕ ДА ВАМ БИЛО ШТА

ПОКВАРИ ПУТОВАЊЕ!

Заштитите се полисом
путног осигурања на време!

НЕ ДОЗВОЛИТЕ ДА ВАМ БИЛО ШТА

ПОКВАРИ ПУТОВАЊЕ!

Заштитите се полисом
путног осигурања на време!

НАШИ ПАРТНЕРИ

Индивидуално

Осигурање које важи за једног путника и које покрива једно путовање које се треба искористити у континуитету (један улазак и излазак из земље) у оквиру уговореног периода покрића.

Више путовања

Осигурање које важи за једног путника за уговорени број дана у оквиру периода покрића. Уговорени број дана може се искористити у континуитету или са више улазака и излазака из земље.

Породично

Осигурање које важи за породицу од 3 до 9 лица, при чему најмање једно лице има 19 и више година, односно најмање једно лице има мање од 19 година. Сви имају идентично покриће, на једној полиси.

Зашто купити путно осигурање?

Приликом одабира путног осигурања обавезно прочитајте Услове како бисте знали који су ризици укључени, а који пак нису.


Полисом путног осигурања, на првом месту, покривене су услуге медицинске асистенције за случај изненадне болести осигураника или наступања последица несрећног случаја за време боравка у иностранству, као и услуге хитне медицинске евакуације у земљу пребивалишта. У зависности од осигуравача, полисом могу бити покривене и услуге путне асистенције у случају губитка или кашњења пртљага, крађе или губитка докумената, услуге правне асистенције као и штете настале услед уништења или крађе ствари путника које служе за личну употребу.

Важно је знати да осигураник не сме бити под дејством алкохола или наркотика, односно ако јесте под дејством ових супстанаци, полисом нису покривени случајеви који настану као последица истих.

Уколико планирате да се бавите неким екстремним спортом током одмора (падобранство, параглајдинг, летење змајем, балоном, рафтинг, роњење….) проверите да ли су и ти ризици укључени, јер основном полисом они нису укључени.

Такође, искључени су случајеви када до компликација дође услед хроничне болести или догађаја који су већ постојали у моменту закључења уговора. На свакој полиси постоји телефонски број који сте у обавези да позовете или пре одласка код лекара или у одређеном временском интервалу како би Ваша полиса била важећа.

Важно је да се на време информишете и да са саветником од кога узимате полису разјасните шта све заправо она покрива.

Информишите се оквирно о ценама здравствених услуга у земљама у које путујете. Колико коштају лекови, евентуално болнички дан или неке од интервенција које се свима могу догодити. Јер није довољно само поседовати полису путног осигурања, већ да не бисте морали да доплаћујете, износ који покрива Ваша полиса мора бити довољан за евентуалан трошак лечења. Разлика у премији између полисе која има покриће од 15.000 еур и оне која има покриће од 30.000 еур је мала у односу на разлику у суми коју имате право да искористите.

Такође, уколико путујете са породицом, постоје пакети за родитеље са дететом/децом, где је полиса знатно повољнија у односу на то да за сваког члана купујете посебно.

Kупи путно осигурање