НЕ ДОЗВОЛИТЕ ДА ВАМ БИЛО ШТА

ПОКВАРИ ПУТОВАЊЕ!

Заштитите се полисом
путног осигурања на време!

НЕ ДОЗВОЛИТЕ ДА ВАМ БИЛО ШТА

ПОКВАРИ ПУТОВАЊЕ!

Заштитите се полисом
путног осигурања на време!

НЕ ДОЗВОЛИТЕ ДА ВАМ БИЛО ШТА

ПОКВАРИ ПУТОВАЊЕ!

Заштитите се полисом
путног осигурања на време!

НАШИ ПАРТНЕРИ

Индивидуално

Осигурање које важи за једног путника и које покрива једно путовање које се треба искористити у континуитету (један улазак и излазак из земље) у оквиру уговореног периода покрића.

Више путовања

Осигурање које важи за једног путника за уговорени број дана у оквиру периода покрића. Уговорени број дана може се искористити у континуитету или са више улазака и излазака из земље.

Породично

Осигурање које важи за породицу од 3 до 9 лица, при чему најмање једно лице има 19 и више година, односно најмање једно лице има мање од 19 година. Сви имају идентично покриће, на једној полиси.

Зашто купити путно осигурање?

Приликом одабира путног осигурања обавезно прочитајте Услове како бисте знали који су ризици укључени, а који пак нису.

Полисом путног осигурања, на првом месту, покривене су услуге медицинске асистенције за случај изненадне болести осигураника или наступања последица несрећног случаја за време боравка у иностранству, као и услуге хитне медицинске евакуације у земљу пребивалишта. У зависности од осигуравача, полисом могу бити покривене и услуге путне асистенције у случају губитка или кашњења пртљага, крађе или губитка докумената, услуге правне асистенције као и штете настале услед уништења или крађе ствари путника које служе за личну употребу.

Важно је знати да осигураник не сме бити под дејством алкохола или наркотика, односно ако јесте под дејством ових супстанаци, полисом нису покривени случајеви који настану као последица истих.

Уколико планирате да се бавите неким екстремним спортом током одмора (падобранство, параглајдинг, летење змајем, балоном, рафтинг, роњење….) проверите да ли су и ти ризици укључени, јер основном полисом они нису укључени.

Такође, искључени су случајеви када до компликација дође услед хроничне болести или догађаја који су већ постојали у моменту закључења уговора. На свакој полиси постоји телефонски број који сте у обавези да позовете или пре одласка код лекара или у одређеном временском интервалу како би Ваша полиса била важећа.

Важно је да се на време информишете и да са саветником од кога узимате полису разјасните шта све заправо она покрива.

Информишите се оквирно о ценама здравствених услуга у земљама у које путујете. Колико коштају лекови, евентуално болнички дан или неке од интервенција које се свима могу догодити. Јер није довољно само поседовати полису путног осигурања, већ да не бисте морали да доплаћујете, износ који покрива Ваша полиса мора бити довољан за евентуалан трошак лечења. Разлика у премији између полисе која има покриће од 15.000 еур и оне која има покриће од 30.000 еур је мала у односу на разлику у суми коју имате право да искористите.

Такође, уколико путујете са породицом, постоје пакети за родитеље са дететом/децом, где је полиса знатно повољнија у односу на то да за сваког члана купујете посебно.

Путно здравствено осигурање

Путно здравствено осигурање обезбеђује накнаду трошкова насталих током пружања неопходне медицинске помоћи осигуранику због изненадне болести или незгоде, за време привременог боравка у иностранству. Основна подела је на индивидуална и породична осигурања, као и осигурања за више путовања.

Полиса путног осигурања обезбедиће вам адекватну заштиту у случају болести или повреде на путу, као и покриће непредвиђених трошкова лечења, који у иностранству могу бити веома високи.

Путно осигурање гарантује вам, у случају изненадне болести или повреде у иностранству, покриће следећих трошкова:

  1. за амбулантно лечење
  2. за набавку неопходних лекова и медицинског материјала
  3. за превоз до најближе здравствене установе
  4. за болничко лечење
  5. за превоз у државу пребивалишта
  6. за стоматолошке интервенције
  7. за друге потребе у вези са изненадном болешћу или повредом

Овде су обавезна и нека појашњења: кључна реч у вези са овом врстом осигурања је изненадна болест или повреда.

Много случајева је искључено из ове врсте осигурања, а да не набрајамо (такође зависи од осигуравајућих кућа) навешћемо неколико примера:

Уколико би неко желео да искористи могућност да посети стоматолога у иностранству да прегледа и поправи зуб, неће му бити покривена интервенција. Уколико дође до изненадних болова, биће пружена и адекватна стоматолошка услуга.

Дакле, за акутну зубобољу која је настала изненада – имате покриће, за остале стоматолошке услуге – не. Скидање каменца, наравно, није покривено; док је и ортопедија вилице покривена условима осигурања, уколико је настала незгодом.

Други пример, уколико Вас стомак боли данима, а ипак се одлучите на пут и првог дана у иностранству затражите медицинску помоћ, наравно да ће Вам бити пружена помоћ, али не рачунајте на покриће трошкова по основу полисе осигурања јер се ради о болести коју сте већ имали и која није настала у иностранству, или чије лечење је требало бити започето и пре почетка важења осигурања.

Покриће трошкова варира од 10000 до 35000 евра.

Кључна ствар је да се информишете како не бисте мислили да сте осигурани од одређених случајева,
а да заправо и нисте осигурани!

Да ли желите покриће за случај обољевања од ковид-19 или бисте баш да искључите ту могућности и остале пандемије из осигурања, како би Вам сама премија била повољнија?

Да ли планирате скијати на путовању, учествовати у (аматерским или рекреативним) спортским такмичењима, или просто већу суму осигурања – обавезно тражите и нагласите такве специфичности јер једино на тај начин можете закључити полису путног осигурања које одговара Вашим потребама и обезбеђује Вам адекватно покриће у случају да дође до осигураног случаја.