ИЗДАВАЊЕ РЕГИСТРАЦИОНИХ НАЛЕПНИЦА

 

Регистрација путничких и теретних возила

Најбољи начин да региструјете возило, избегнете гужву, уштедите своје време, а да притом будете сигурни да ће Вам све бити завршено као да сте то сами радили, јесте да контактирате АМК Бачка.

Контакт

Без одласка у МУП

Издавање регистрационе налепнице за правна и физичка лица

АМК Бачка овлашћен је за издавање регистрационе налепнице за регистарско подручје општине Бачка Паланка.

Сазнај више

амк бачка 1956

Све за возила – Регистрација – Регистрација путничких возила
1

Рачуни за уплату накнада за регистрацију возила

Републичка административна такса 840-742221843-57,

број модела 97

2

Порез на употребу моторних возила 

840-714511843-87, прималац “Јавни приходи”, број модела 97 (одобрење) према списку

3

Накнада за трошкове издавања саобраћајне дозволе, регистарских таблица и регистрационе налепнице, 

Рачун Завода за израду новчаница и кованог новца број 980-333-07 са позивом на број према списку:

Износ накнаде МУП-у уплаћује се на рачуне подручних организационих јединица МУП-а 

Бесплатна кафа

Уживајте уз омиљену кафицу, капућно или топлу чоколаду док чекате да завршимо вашу документацију.

Бесплатно путно осигурање

Уз регистрацију возила код нас поклањамо вам путно осигурање. 

Могућност плаћања на рате

Пружамо вам могућност плаћања путем чекова и на рате без камате.