Све што је важно о техничкој исправности пољомеханизацијее

С’ обзиром да су почели пролећни радови на њивама и воћњацима, повећао се и број трактора и тракторских приколица на путевима. Неопходно је да та возила буду технички исправна (што се доказује потврдом о техничкој исправности коју издаје технички преглед) због безбедности свих учесника у саобраћају. Приликом регистрације трактора, тракторских приколица и радних машина (комбајна, […]