Atest i reatest plina

Atest i reatest plina Pre samog pregleda za dobijanje Potvrde o ispravnosti uređaja za TNG, potrebno je da se javite kod servisera kako bi se utvrdili eventualno neki nedostatci . POTREBNA DOKUMENTACIJA Periodični pregled TNG-a Prva ugradnja TNG-a Kopija Uverenja za TNG (original na uvid) Kopija kartona za TNG (original na uvid) Kopija saobraćajne dozvole Očitana […]