Регистрација возила – правилник

Регистрација возила Информације дате у следећем  тексту су преузете из ПРАВИЛНИКА О РЕГИСТРАЦИЈИ МОТОРНИХ И ПРИКЉУЦНИХ ВОЗИЛА који је објављен у “Сл. гласник РС”, бр. 130/2007 и 17/2008. Возило се региструје уписом регистарске ознаке и одређених података о возилу и власнику у евиденцију о регистрованим возилима. Регистрацију возила врши организациона јединица Министарства унутрашњих послова (у […]

Постед ин  |  Таггед