Očitaj saobraćajnu dozvolu

Aplikacije “Čitač saobraćajne” i API “Saobraćajne” objavilo je Ministarstvo unutrašnjih poslava i dostupne su svim fizičkim i pravnim licima. Aplikacije “Čitač saobraćajne” je namenjena fizičkim i pravnim licima kojima su potrebni podaci iz saobraćajne dozvole a nisu oštampani na obrascu već se nalaze na čipu. Fajl na sajtu sadrži uputstvo a verzija 3.0 je od […]