Све што је важно о техничкој исправности пољомеханизацијее

С’ обзиром да су почели пролећни радови на њивама и воћњацима, повећао се и број трактора и тракторских приколица на путевима. Неопходно је да та возила буду технички исправна (што се доказује потврдом о техничкој исправности коју издаје технички преглед) због безбедности свих учесника у саобраћају. Приликом регистрације трактора, тракторских приколица и радних машина (комбајна, […]

Tehnički pregledi poljoprivrednih mašina, traktora i prikolica

U skladu sa redovnim planom rada na godišnjem nivou Auto moto klub Bačka iz Bačke Palanke obavlja tehničke preglede poljoprivrednih/radnih mašina, traktora i prikolica po naseljenim mestima opštine Bačka Palanka. U skladu sa saglasnosti izdate od Javnog preduzeća Standard Bačka Palanka, doći će do preusmeravanja saobraćaja na javne puteve za vreme vršenja tehničkog pregleda vozila […]