Када можете извршити технички преглед?

Редован годишњи технички преглед може се извршити најраније 30 дана пре истека важења регистрације, односно датума на регистрационој налепници.

Редовни шестомесечни технички преглед се мора обавити пре истека рока од шест месеци од дана почетка важења саобраћајне дозволе, односно регистрационе налепнице. Редовни шестомесечни технички преглед се може обавити најраније 15 дана пре истека напред наведеног рока.

Колико траје технички преглед?

У пракси технички преглед за путничко возило траје 35-40 минута у просеку. 

На техничком прегледу се утврђује да ли је моторно, односно прикључно возило технички исправно и да ли испуњава потребне техничке прописе и услове за учешће у саобраћају.

Минимално време вршења техничког прегледа је:

  1. 15 минута за мопеде, мотоцикле, трицикле, четвороцикле, мотокултиваторе, радне машине, прикључна возила за трактор и прикључна са инерционом командом уређаја за заустављање, као и за она прикључна возила без уређаја за заустављање
  2. 20 минута за тракторе
  3. 30 минута за возила чија највећа дозвољена маса не прелази 3.5 тоне (осим већ набројаних под ставкама 1 и 2). Овде спадају скоро сва путничких возила

Која возила су ослобођена техничког прегледа?

 
Нова возила купљена у Србији
Возила која су произведена у години када се први пут региструје возило, подвргавају се првом редовном годишњем техничком прегледу најкасније након 2 године од дана прве регистрације. Пример: возило произведено 2021. године је ослобођено редовног техничког прегледа приликом регистрације у току 2021. и 2022. године и први технички преглед раде тек у 2023. години.
 
Нова возила купљена у иностранству
Ако сте купили ново увезено возило, претходно правило о ослобођењу не важи – мораћете да прођете технички преглед.